Za ohranjanje biodiverzitete na suhih traviščih v Halozah je zaradi strmih pobočij in relativno tanke plasti prsti pomembna primerna kmetijska raba. Lahko se soočamo s problemom zaraščanja površin ali prepašenosti površin. V takšnih primerih se ogrozi življenjski prostor določenim rastlinam in živalim in se posledično soočamo z zmanjšanjem biodiverzitete.


S kontrolirano mešano pašo nadzorujemo pašo po več vzpostavljenih čredinkah in govedo ter drobnico premeščamo skladno z izdelanim letnim pašnim načrtom. V pašnem načrtu je določena vrsta in število živali, ki bo na paši v določenih terminih ter rotirajoči kontrolirani pašni urnik, paše po posamezni čredinki.

Višino trave, njeno sestavno redno preverjamo z obhodi in pregledi po vzpostavljenem pašniku. Pri analizah si tudi pomagamo spremljati pašne površine s pomočjo satelitskih posnetkov, ker s pomočjo računalniških algoritmov spremljamo različne vegetacijske indekse. Rezultate primerjamo v različnih časovnih obdobjih v primerjavi s predhodnimi leti in jih uporabimo pri pripravi letnega pašnega načrta.

www.eos.com