Naravni park Haloze-Čerinovo je dom številnih živalskih in rastlinskih vrst. 

Po 30, na nekaterih delih 40 ali še več letnem zaraščanju po opustitvi kmetijske dejavnosti smo v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS v letu 2018 odpravili zaraščenost in začeli z aktivnostmi vzpostavljanja pašnika in sadovnjaka. Na celotnem območju Haloz je v omenjeni projekt se je vključilo 96 kmetijskih gospodarstev iz Haloz in skupno je bila odpravljena zarast na 50 ha površinah. 


Namen Naravnega parka Haloze – Čerinovo je vzpostavitvi ugodno stanje in zagotavljati dolgoročno ohranjanje suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih. Tako je eden od izzivov upravljanje parka poiskati možnosti za ponovno obdelovanje opuščenih kmetijskih površin in s tem »vrniti življenje traviščem«, ter tako pokazati, da je zagotavljanje prehranske varnosti in varstvo narave mogoče peljati z roko v roki. Če omogočimo travnikom življenje, bodo travniki zagotavljali tudi naše preživetje!

Foto utrinki in dnevnik vzpostavitve Naravnega parka Haloze - Čerinovo se nahajajo na povezavi tukaj.

Nekaj utrinkov je zbrala tudi Mateja v kratkem video objavi spodaj: