Na prodajne police dajemo nov produkt konfekcionirano meso drobnice - jagnjetina, ki bo dostopna v manjših kosih tudi brez kosti. Živali so ...

Ena od ekosistemskih storitev v Naravnem parku Haloze - Čerinovo je med drugim tudi čebelnjak, s katerim upravlja marljivi čebelar Mitja Šib...

Za ohranjanje biodiverzitete na suhih traviščih v Halozah je zaradi strmih pobočij in relativno tanke plasti prsti pomembna primerna kmetijs...

|

V Naravnem parku Haloze-Čerinovo v Trdobojcih je posajenih več kot 200 visokodebelnih sadnih dreves starih sort: jablan, hrušk, češenj, skor...

Življenjski prostori žuželk v naravi se zaradi človekovih posegov krčijo, zato so »žuželnjaki«, ki jih pogosto imenujemo kar »hoteli za žuže...

Naravni park Haloze-Čerinovo je dom številnih živalskih in rastlinskih vrst.  Po 30, na nekaterih delih 40 ali še več letnem zaraščanju po o...